Bestyrelsen

Ansager Missionshus, Tovet 5, 6823 Ansager - kontakt: Kristian Rahbek tlf. 75 29 60 88

BestyrelsenKristian Rahbek

Ritta Rahbek

Søren Peter Sørensen

Gert Kruse

Marianne Kristensen